Touring‎ > ‎

Priser, vilkår og betingelser

PRISER
Priserne afhænger af, hvor mange dages touring som ønskes, og afhænger også af, om der er en gruppereservation eller booking af enkelte.
Touring kan bestilles separat, og med eller uden koordineret overnatning.
Ønsker du at selv booke et sted at bo, uden at Torp & Touring er involveret, er det OK.
Vores primære funktion er touring, men vi hjælper dem selvfølgelig gerne med at finde en god indkvartering til overkommelig pris.
Arrangementer kan gennemføres med eller uden forudbestilte måltider, grill eller madlavning over åben ild.
Priserne er således afhængig af mange faktorer, og når vi ved, hvad du vil, lover vi også en overkommelig forslag.
Ring eller send os en e-mail for at få den rigtige pris.

GRUPPENS STÖRRELSE
Den mindste gruppe bør være 5 motorcykler.
Det maksimale antal afhænger af, om gruppen er vant til at køre sammen eller består af nye bekendtskaber.

RESERVATION
Aftalen er bindende for begge parter, når det er bekræftet af os. Bekræftelse sker via e-mail.
Tilmeldingsgebyr betales ved 10% af den samlede booking.
Når bekræftelse sendes, meddeles det skyldige beløb og forfaldsdatoen for hver tilmeldningsgebyr og endelig betaling.

ÆNDRINGER
Ændring af navn er uden beregning, hvis ændringen er foretaget mindst 48 timer før ankomst.
Ændring af dato, uanset om det gælder start-eller slutdato, gælder som en annullering.
Re-routing, herunder navneændring, mindre end 48 timer før arrangemantets start
betragtes som en annullereing uden nogen form for tilbagebetaling.

AFBESTILLING
Ved afbestilling mere end 14 dage før ankomst refunderes hele beløbet, undtagen tilmeldingsgebyret.
Hvis du afbestiller mindre end 14 dage , men mere end 48 timer før ankomst modregnes et beløb.
svarende til tilmeldingsgebyret. Derefter refunderes 50 % af det restere beløb.
Hvis du annullerer mindre end 48 timer
før arrangemantets start er der ingen tilbagebetaling.

BETALING
Tilmelding skal betales inden for en uge efter bekræftelse.
Endelig betaling skal ske senest 14 dage før starten af arrangementet.
Sker booking mindre end 14 dage før start, skal ele beløbet betales straks.
Manglende betaling ses som en annullering
.

Jeg respekterer ingen alkohol under turene.

Comments